Zavřít


Realizujeme projekty za podpory EU

Realizujeme projekty za podpory EU

Společnost STAVOKLIMA s.r.o. realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti STAVOKLIMA s.r.o.“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011474,
který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předmětem projektu je:

  • instalace nového CNC laseru,
  • instalace fotovoltaické elektrárny,
  • instalace tepelných čerpadel.

Díky realizaci celé akce dojde zejména ke snížení energetické náročnosti provozu ve výrobní hale a administrativní budovy v sídle společnosti
na adrese Budějovická č. p 450, Homole. Dále dojde k výraznému snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Provedením daného projektu dojde k trvalé úspoře energie.