Zavřít


Více

Výroba vzduchotechniky

Ventilátory a klimatizace

Výroba vzduchotechniky

Ventilátory a klimatizace

Vzduchotechnika představuje efektivní větrání v budovách a interiéru s možností regulace teploty vzduchu a intenzity použitím vzduchotechniky.

Výroba vzduchotechniky

Cílem vzduchotechniky (VZT) je výměna vzduchu za čerstvý, nasáváním z exteriéru pomocí potrubí a ventilátoru.

Na rozdíl od klimatizace, kde je hlavní funkcí regulace teploty a vlhkosti vzduchu. Nezbytným dílem klimatizace je tepelný výměník, kde je ochlazován vzduch k dosažení požadované teploty a odváděna kondenzující vlhkost tvořená při ochlazování. Součástí je systém odvodu odebraného tepla mimo klimatizovaný prostor, např. chladicí kapalinou cirkulující v potrubí a ochlazované ve venkovní chladící jednotce. Klimatizace může pracovat i opačným způsobem, tedy vytápěním, kdy se z jednotky stane tepelné čerpadlo, vnější jednotka je ochlazována a vnitřní naopak topí.

Naše zkušenosti v oblasti realizace VZT jsou zákazníky akceptovány.

Výhody použití

 • možnost přesné korekce teploty vzduchu
 • využití stropní ventilace
 • dostupnost v širokém rozsahu velikostních jednotek
 • rekuperace odpadního tepla (jako součást celého VZT systému), kdy sníží energii potřebnou k dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru

Informace o systému

Své využití zde najdou speciální materiály jako

 • vzduchové filtry
 • potrubí, regulační klapky, mřížky
 • ventilátory
 • výměníky

Sektory použit

 • průmyslové, kancelářské i bytové prostory
 • učebny a přednáškové sály
 • vstupní haly, recepce, hotely
 • výrobní haly
 • obchody
 • a další

Výměna vzduchu

Vzduchotechnika řeší přívod a odvod čistého vzduchu v budovách, pomocí vzduchotechniky je  efektivně řešeno větrání interiérů včetně řízení teploty, množství a vlhkosti vzduchu v těchto prostorech.

 • poradenskou a konzultační činnost pro vzduchotechniku
 • vypracování technických a cenových nabídek
 • dodávky a montáže vzduchotechniky
 • servisní činnost, údržba VZT zařízení
 • optimalizace provozu vzduchotechniky s ohledem na okolní prostředí a požadavky investora
 • disponujeme potřebnými oprávněními
 • převzetí výkonu autorského či technického dozoru

Naši kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí vám dokážou navrhnout optimální řešení v oblasti vzduchotechniky. Dodávku a montáž realizujeme vlastními pracovníky s důrazem na kvalitu díla a spokojenost zákazníka

VZT

Vzduchotechnika VZT

Zabýváme se komplexní realizací vzduchotechniky (VZT) v plném rozsahu od projektování, přes výrobu, až po montáž a servis celého tohoto oboru technického zařízení budov.

Vzduchotechnika zajišťuje nejen výměnu použitého vzduchu za čerstvý, nasáváním z exteriéru pomocí potrubí, ventilátoru a případně výměníku u rekuperačního systému eliminujícího tepelnou ztrátu nového vzduchu. Rekuperace odpadního tepla sníží energii potřebnou k dohřátí čerstvého venkovního vzduchu na teplotu interiéru.

Klimatizace reguluje teplotu a vlhkost vzduchu, může pracovat i opačným způsobem - vytápěním.

Stavoklima je dlouhodobým lídrem v oblasti výroby vzduchotechniky. Disponujeme moderními výrobními prostory, což nám umožňuje zajistit rychlou reakci na nejnovější požadavky trhu a našich zákazníků a zároveň dává možnost dodržovat přísné požadavky na kvalitu, ekologii a normy. Díky vlastnímu výrobnímu zázemí dokážeme velmi rychle zajistit kompletní dodávky vzduchotechnických celků i jejich jednotlivých částí (např. formou servisního zásahu).Vzduchotechnika umožňuje přesnou korekci nejen množství vyměňovaného vzduchu, ale i korekci teploty vzduchu. Nabízí možnost využití stropní ventilace.

VZT

Realizujeme jí v širokém rozsahu velikostních jednotek adresně pro specifické systémy

 • průmyslové, kancelářské i bytové prostory
 • nemocnice, laboratoře 
 • přednáškové sály, hotely
 • výrobní haly
 • nákupní centra, apod.

Naše zkušenosti v oblasti realizace VZT odpovídající současným požadavkům úspor energií a ekologie jsou zákazníky akceptovány.

Využíváme znalosti z dlouholetých zkušeností při výrobě vzduchotechnických potrubí, příslušenství a VZT jednotek. Výroba vzduchotechniky a montáž vykazuje vysokou úroveň provedení, pokud jde o výkon a kvalitu, dlouhodobou životnost, spolehlivost, přesnost výrobků, za použití vysoce kvalitních materiálů a vynikajících vlastností. Zpracování technické dokumentace zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Inovace programů podle požadavku zákazníka je nezbytnou součástí.