ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Zavřít


Realizujeme projekty za podpory EU

Realizujeme projekty za podpory EU

Projekt "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVOKLIMA S.R.O."

 

Společnost STAVOKLIMA s.r.o. realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti STAVOKLIMA s.r.o.“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011474,

který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předmětem projektu je:

  • instalace nového CNC laseru,
  • instalace fotovoltaické elektrárny,
  • instalace tepelných čerpadel.

Díky realizaci celé akce dojde zejména ke snížení energetické náročnosti provozu ve výrobní hale a administrativní budovy v sídle společnosti
na adrese Budějovická č. p 450, Homole. Dále dojde k výraznému snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Provedením daného projektu dojde k trvalé úspoře energie.

 

 

Projekt „PREZENTACE FIRMY STAVKOLIMA NA VELETRZÍCH ISH 2017-2019“

Předmětem projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007460 PREZENTACE FIRMY STAVKOLIMA NA VELETRZÍCH ISH 2017-2019 je individuální účast žadatele, společnosti STAVOKLIMA s.r.o., na významných zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na vzduchotechniku a TZB, s cílem propagace firmy a jejích produktů na zahraničních trzích.

Hlavní cíle a výsledky projektu:

  • zvýšení počtu zahraničních obchodních partnerů
  • zvýšení exportních tržeb

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Marketing.

 

 

Projekt Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše podnikatelského objektu parc.č. 176/21 a parc.č. 176/19 k.ú.: Homole

Plakát_FVE_NPO_STAVOKLIMA805.pdf Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše podnikatelského objektu
(173 kB)